DISCLAIMER

Disclaimer

Alle weergegeven informatie en gegevens op onze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden. Dat neemt uiteraard niet weg dat de website www.covitexfashion.be volledig foutloos is. Als je een fout of onvolkomenheid vindt kan je ons steeds op de hoogte brengen en zal deze fout en/of onvolkomenheid zo snel mogelijk verbeterd worden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden en/of fouten in de verschafte informatie, gegevens en weergegeven prijzen. Als je twijfelt aan de weergegeven informatie, gegevens of prijzen kan je ons steeds contacteren. Wij zullen je dan de correcte informatie verschaffen.

Jij, als bezoeker van de website van Covitex Fashion N.V., hebt de volledige aansprakelijkheid voor de keuze van de door jou geraadpleegde gegevens en voor alle gevolgen van het gebruik van deze gegevens.

De inhoud van de website van Covitex Fashion N.V. (teksten, logo's, afbeeldingen en andere elementen) zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze inhoud te kopiƫren, te wijzigen, aan te passen onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Covitex Fashion N.V.. Indien je hier een inbreuk op pleegt, zal Covitex Fashion N.V. je aanklagen en zal je burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.